ARCHITEKTONICKÁ VÝZVA - Využitie bývalého CO krytu