ODOVZDÁVANIE NÁVRHOV DO 31.01.2016

Lokalita

Naposledy aktualizované: 13.11. 2015

Lokalita sa nachádza na okraji širšieho centra mesta Žiliny. CO kryt severne susedí so 4 podlažnou administratívnou budovou, s ktorou zdieľa pozemok, južne tento kryt nadväzuje na areál, ktorý je vo vlastníctve firmy Doss spol. s r. o. a v budúcnosti sa na ňom plánuje ďalšia výstavba.

CO Kryt je v blízkosti sídliska Hliny a sídliska Solinky.

 

Obyvateľstvo: v okruhu 1 km od CO krytu žije priblížne 23 000 obyvateľov mesta (z celkových 84 000 obyv.)

Školy: Základná škola Hliny 5, SOŠ stavebná, Súkromné anglické gymnázium, Gymnázium Hlinská

Škôlky: Materská škola Bôrik

Občianska vybavenosť: Lekáreň, zdravotné stredisko, reštaurácie, potraviny, volejbalové ihrisko, mestská krytá plaváreň
 

Poloha výstavby