ODOVZDÁVANIE NÁVRHOV DO 31.01.2016

Referencie

Naposledy aktualizované: 13.01. 2014

Vybrali sme pre Vás pár referencií. Kompletný zoznam všetkých referencií je dostupný on-line tu.

Obdobné zrealizoavné projekty: 

 • 21 Radových domov, Žilina - Hájik , Mateja Bela

 • LG DEVEL ŽILINA, Výstavba - súboru bytových domov (31 byt. jednotiek) Žilina – Hájik, p. súbor č. 1472/366, Rozpočet: 2,89 mil. € (87 mil. Sk)

 • Realizácia výstavby cca. 50 rodinných domov (1995-2013)

Ostatné zrealizované projekty:

 • Výstavba obytného súboru individuálnej bytovej výstavby DOSS Žilina, Hájik – juh (Obytný blok 1,2,3), Rozpočet: 3,98 mil. € (120 mil. Sk)
 • MESTO BYTČA, Rekonštrukcia a nadstavba ZŠ BYTČA, Mierová ul., Rozpočet: 2,94 mil. € (88,57 mil. Sk)
 • DUVOKS, a.s., ŽILINA, Prístavba a nadstavba administratívnej budovy DUVOKS, Žilina – Dolné Rudiny, Rozpočet: 1,39 mil. € (42 mil. Sk)
 • MESTO ŽILINA, Technická vybavenosť pre obytný súbor individuálnej bytovej výstavby, 54 Rodinných domov Žilina Hájik – II. stavba. Rozpočet: 574 255,- € (17,3 mil. Sk)
 • MESTO ŽILINA, Rekonštrukcia denného stacionáru pre dôchodcov, zdravotne a telesne postihnutých v meste Žilina. Rozpočet: 566 819,- € (17,076 mil. Sk)
 • SLOVAK PARCEL SERVICE s.r.o., Žilina - Bratislava, Prestavba priemyselnej haly na administratívne účely, Rozpočet: 560 977,- € (16,9 mil. Sk) - Polyfunkčný bytový dom Šašvárka – Žilina ,, Novostavba“, Rozpočet : 509 858,- € (15,36 mil. Sk )
 • SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. Bratislava, Rekonštrukcia 1. a 2. NP administratívnej budovy, Votrubova 1, Bratislava – III: etapa, Rozpočet: 480 165,- € (14,46 mil. Sk)
 • ADMINISTRATÍVNA BUDOVA TWINS BRATISLAVA, Nadstavba, prístavba a rekonštrukcia admin. budovy TWINS na Hviezdoslavovej ul. v Bratislave. Rozpočet: 452 534,- € (13,63 mil. Sk